• Office & Industry

  • Residential

  • Hospitality

Fully integrated lighting control and building automation solutions

Beskrivning
Philips Dynalite är ett styrsystem som först och främst är för belysning. Det vill säga ett ljusstyrningssystem. Det knyter ihop all belysning i en anläggning och gör det möjligt att tända och kontrollera från en tryckknappspanel eller en iPad, iPhone eller Android telefon. Hur det styrs och kontrolleras beror helt och hållet på brukarens behov.  Philips Dynalite är ett skalbart system som sitter i allt från världens högsta byggnad, Burj Al Kahlifa, till små lägenheter. Styrsystemet erbjuder möjligheter till integration med tredje parter. Vi kan integrera med befintliga styrsystem, ljudsystem, larm och mycket mycket mer. Kan jag ha styrsystem i mitt hem ?
Vem som helst kan ha ett styrsystem. Dock så kommer den fysiska installationen kosta olika mycket beroende på objekt. Det absolut smidigaste är att rita in ett styrsystem i en nybyggnation. Det beror på att strukturen mellan konventionell el och ett styrsystem skiljer sig och i ett nytt hus kan du dra elen precis som du vill. Ett konventionellt el-system sitter oftast i befintliga anläggningar så ska man i efterhand byta till ett styrsystem så måste man öppna väggar och tak. Något som kan vara värt att ta i beaktning när man ska totalrenovera en anläggning är att man har en payback tid med ett styrsystem som man inte har med konventionell el. Med payback tid menar man att en investering betalar sig själv över en tidsperiod, just i det här fallet så sparar man in pengar på elräkningar och man slipper byta ljuskällor lika ofta.Energikontroll

Baserat på den nuvarande globala energiförbrukningen, kommer världens energikonsumtion att öka med 50% innan år 2030. I genomsnitt förbrukar byggnader drygt 30% av jordens resurser, varav 12% av världens färskvatten och upp till 40% av världens energi. Man uppskattar att 85% av en byggnads växthusgaser orsakas av belysningen, värme och kyla. De kommersiella byggnaderna producerar cirka en tredjedel av världens växthusgaser. Belysningen bidrar till ca 30% av elförbrukningen i kommersiella byggnader och flerbostadshus. Ett energieffektiviseringsystem för belysning och design i byggnader är nödvändigt för att säkerställa en hållbar framtid. Dynalite ger en heltäckande kontroll och lösning som garanterar att belysning endast används när den behövs och på en nivå som minimiserar energiförbrukningen utan att äventyra komforten i byggnaden. Dynalite ger och ett brett spektrum av integrationteknik som möjliggör att man endast behöver ett system som integrerar belysning, markiser, ventilation och värme i anläggningen.